OVER ONS

RESPECT FOUNDATION

WEEK VAN RESPECT

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect.

Een campagne geïnitieerd in reactie op toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij, om zo te voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. We richten ons hierbij op jongeren – zij zijn immers de toekomst. Samen met hen werken we aan een respectvolle samenleving. Één waarin medemenselijkheid, inclusiviteit, solidariteit en verbondenheid centrale uitgangspunten zijn.

VISIE & DOEL

RESPECTIMPACT

Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, buurt, of op de sportclub. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan voor- en elkaar respecteren zoals ze zijn. 

In deze week organiseert en initieert Respect Foundation daarom activiteiten waarmee wij gemeenten, gastsprekers, scholen, sportclubs en jongerenwerkers equiperen om jongeren te inspireren. Bijvoorbeeld door middel van de wetenschappelijk effectief bewezen methode (en simpelweg mooie kunst) van het vertellen van honderden persoonlijke verhalen om het gesprek open te breken, en de dialoog aan te gaan.

Omdat één week niet genoeg is, en omdat we de RespectImpact nog verder willen laten reiken, ontwikkelen we het hele jaar door educatiemiddelen om jongeren hun morele kompas – wat iedereen in zich draagt – te activeren.

Check onze website voor meer info over Respect Foundation:

ONS TEAM

De Respect Foundation gaat voor
een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn!

Jelke is een gedreven enthousiasteling die online systemen bouwt in een taal die de rest van het team niet spreekt. Altijd nieuwsgierig en op zoek naar hoe het iets efficiënter en beter kan. En zo een strategisch en onmisbare projectleider van verschillende Respect initiatieven.

Jelke Morriën

Zakelijk Directeur
Femke borgt de inhoud en kwaliteit van de initiatieven. Altijd gedreven, eigenwijs, positief en volhardend. Ze gelooft in het juiste doen, zoekt naar oplossingen en werkt graag samen; want samen bereik je meer!

Femke van der Ster

Inhoudelijk Directeur

Inte kan al haar creativiteit en idealisme kwijt in het ontwikkelen van Educatie. Ze enthousiasmeert landelijk vele gemeenten voor de Week van Respect waarmee zij vastberaden is alle jongeren van Nederland in beweging te brengen voor een respectvolle samenleving.

Inte van Roemburg

Educatie | Gemeenten

Als matchmaker van alle gastlessen en gastsprekers is het niet vreemd dat Jennifer haar communicatieskills en soms ietwat onstuimige enthousiasme inzet in het matchingsproces. Ze is betrokken, alert en positief. Haar passies onderwijs en sociologie vallen binnen REF helemaal op z'n plek. Ook haar passie voor taal en de onderwijservaring die zij meebrengt zijn een mooie aanwinst binnen het team.

Jennifer Coevert

Gemeenten | Educatie

Julia is een echte organizer. Ze is ook empathisch en staat klaar voor anderen - zo ook voor onze gemeenten! Het persoonlijke contact met de gemeenten vindt zij dan ook heel leuk. Verder interesseert zij zich in het integratieproces van nieuwkomers in Nederland en staat ze pal achter onze inzet voor Internationale Schakelklassen.

Julia Teeuwen

Week van Respect | Gemeenten

Floor is empathisch, creatief en kritisch ingesteld: ze wil zich inzetten voor gelijkheid, diversiteit en rechtvaardigheid. Haar open-mindedness zorgt voor het ontstaan van nieuwe invalshoeken en inzichten. IJverig als ze is, met een achtergrond in pedagogiek, zal ze aan de slag gaan met het ontwikkelen van educatiematerialen!

Floor Loman

Educatie | Burgerschap

Kenchi zet kinderen en jongeren (letterlijk) in beweging! Hij maakt zich hard voor respect binnen de sport en maakt daarmee actief en altijd vrolijk deel uit van het Week van Respect team.

Kenchi Orcadio

Sporteducatie 

Nico assisteert en adviseert bij de financiën voor de Week van Respect. Hij staat al meer dan 20 jaar goede doelen stichtingen bij op financieel gebied.

NICO BOLLE

Financiën 

Rémy is onze websitebouwer.

Rémy Kamp

Webdesigner

Rosa is dichter, theaterwetenschapper en redacteur. Deze laatste skill zet ze in voor REF en de Week van Respect. En met een achtergrond in theatereducatie kijkt ze stiekem ook weleens inhoudelijk mee, al is het maar omdat ze het zo leuk vindt om te praten over wat REF doet!

Rosa Schogt

Editor 

Dolf (aka Oom Dolf) is onze senior educatiespecialist. Hij heeft meerdere nationale en internationale projecten met ons opgezet vanuit zijn onuitputtelijke passie voor onderwijs. Daarnaast is hij actief betrokken bij inhoudelijke brainstorms en adviseert hij ons waar nodig over educatievraagstukken.

Dolf Houtvast

Senior Educatiespecialist 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: