RESPECT FOUNDATION

PARTNERS WEEK VAN RESPECT

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. Deze campagne is geïnitieerd in reactie op de toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij, om zo te voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken en de spanningen toenemen.

Dit doen wij niet alleen. Gedurende het hele jaar zoeken wij de samenwerking op met organisaties met gedeelde idealen. Speciaal rond de Week van Respect intensiveren wij deze samenwerkingen, verbinden we initiatieven en zetten respect structureel op de kaart. Zo bouwen we samen aan een respectvolle samenleving.

RESPECTVOLLE SAMENLEVING

WAAROM PARTNER WORDEN?

Als partner van de Week van Respect haak je aan op het gedachtegoed en profiteer je van onze landelijke impact bij jongeren en aangesloten netwerk (o.a. vele gemeenten, provincies, politici, scholen, sportclubs- en bonden). Daarnaast laat je zien dat jouw organisatie staat voor respect en op actieve wijze bijdraagt aan een respectvollere samenleving!

Wat houdt partnerschap in?

SAMENWERKEN?

Wil jij als financier, maatschappelijke organisatie of expert bijdragen aan respectvol samenleven; op basis van inclusie, de kracht van diversiteit en actief burgerschap? Of wil je op een andere manier samenwerken? We horen graag van je, dan verkennen we samen de mogelijkheden!

RESPECTVOLLE SAMENLEVING

PARTNERS

Met trots werken wij samen met de volgende financiers en maatschappelijke partnerorganisaties:

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.


    Op de hoogte blijven?
    Meld je aan voor onze nieuwsbrief: